Thetford Toilet Pedal Kit, Bone, 42079

$44.99 $32.76
This item is out of stock

Thetford Toilet Bone Pedal Kit 42079

Applicable to Model: 

  • Style II Low Profile Toilet