Thetford Toilet Pedal Kit, White, 42067

$50.92 $41.28

Thetford Toilet Pedal Kit, Color: White, Part# 42067

Applicable to Model: Style II High Toilet

IN-STOCK